Indien u merkt dat uw artikel defect is, dan helpen wij u uiteraard

verder! Wij bieden op al onze LED-producten een garantietermijn die bij

onze leverancier van toepassing is. Voor al onze LED highpowerspots

geldt een garantie van 3 jaar. Al de andere producten geldt een garantie van 2 jaar.

Valt niet onder onze garantie

- Schade door oneigenlijk en onoordeelkundig gebruik.
- Bij het niet volgen van de gebruiksaanwijzigingen.
- oververhitting door een externe warmtebron.
- blikseminslag.
- Vocht- of waterschade.
- foutief gebruik van externe voedingen (juiste spanningen).

Bij defect of schade bij ontvangst van LEDs

Indien de bestelde LED-producten bij ontvangst niet goed functioneren of beschadigd zijn, dient u dit binnen de 5 werkdagen te melden via mail.